Prováděná vyšetření

 • Kompletní kardiologické vyšetření
 • Echokardiografie
  • transtorakální
  • jícnová (více informací po rozkliknutí)
 • Ergometrie
 • Vícedenní EKG telemetrie (pro klienty všech smluvních pojišťoven mimo VZP)
 • EKG a tlakový Holter
 • Kontrola kardiostimulátorů
 • Vyšetření pulsové vlny