Kardiobrychta s.r.o.

Naše ambulance vznikla v listopadu 2007 po dlouhodobé spolupráci s MUDr. Petrem Bouchalem, ve společných prostorách jeho již zavedené kardiologické ambulance. Od roku 2008 nabízíme kompletní rozsah ambulantní kardiologické péče (viz druhy prováděných vyšetření). Jako jediná privátní ambulantní kardiologická ambulance v Brně provádíme i jícnovou echokardiografii. Dále nabízíme možnost telemetrického vícedenního sledování EKG.

ordinace

Jmenuji se MUDr. Tomáš Brychta a po škole jsem začal pracovat v nemocnici v Novém Městě na Moravě, odkud pocházím. Dále jsem působil v Turnově a od r. 1997 na Interní kardiologické klinice Fakultní nemocnice Brno, pracoviště Bohunice, kde jsem byl vedoucí lékař JIP. Na Interní kardiologické klinice Fakultní nemocnice Brno stále na malý úvazek pracuji, zaměřuji se na ambulantní péči o dospělé pacienty s vrozenými srdečními vadami, u kterých se podílím na provádění specializovaných vyšetření včetně intervenčních výkonů – intrakardiálních echokardiografií a uzávěrů defektů mezisíňového septa. S Interní kardiologickou klinikou FN Brno těsně spolupracuji i při nutnosti hospitalizace pacientů mé ambulance.

Od počátku roku 2015 v naší ambulanci externě pracuje MUDr. Marek Šebo CKTCH, který provádí echokardiografická vyšetření.

Od září 2015 do konce roku 2017 pracovala v naší ambulaci MUDr. Hana
Poloczková, která nyní působí na Interní kardioangiologiocké klinice ve FN u svaté
Anny.

Od počátku roku 2015 v naší ambulanci externě pracuje MUDr. Marek Šebo, který
pracoval v minulosti na IKK FN Brno, následně na CKTCH, aktuálně působí
v Nemocnici Milosrdných Bratří v Brně, na naší ambulanci provádí
echokardiografická vyšetření a sledování pacientů.

Od 2018 v naší ambulanci začali pracovat dva mladí lékaři MUDr.
Lumír Koc a MUDr. Tomáš Ondrúš.

MUDr. Lumír Koc od promoce pracuje na Interní kardiologické klinice ve FN
Bohunice a v prosinci 2017 úspěšně zvládl kardiologickou atestaci. S
naší ambulancí spolupracuje dlouhodobě, provádí echokardiografická vyšetření a
pečuje o pacienty.

MUDr. Tomáš Ondrúš PhD. také od promoce pracuje na Interní kardiologické klinice
ve FN Bohunice. V průběhu praxe strávil 2 roky v Belgii, kde pracoval na
kardiologické klinice v v echokardiografické laboratoři v Cardiovascular
Center Aalst v Belgii. Během pobytu úspěšně absolvoval zkoušky a
získal certifikát od evropské asociace kardiovaskulárního zobrazování
(EACVI) jak na provádění TTE, tak i TEE. V prosinci 2017 úspěšně
zvládl kardiologickou atestaci a následně obhájil titul PhD. Na naší ambulanci provádí
echokardiografická vyšetření a pečuje o pacienty.

Od roku 2019 pracuje v naší ambulanci MUDr. Tomáš Zatočil. Je to velmi zkušený
lékař, který pracuje na hlavní pracovní úvazek na Interní kardiologické klinice ve FN
Brno Bohunice. Je specialista na echokardiografii jak transtorakální i jícnovou. Vede
expertní tým, který se zabývá problematikou vrozených srdečních vad v dospělosti.

V důsledku rozšíření ambulančních hodin došlo ke změnám i u našich
sestřiček. Sestra Iveta Studýnková a Magda Holubová jsou v naší
ambulanci od jejího vzniku v lednu 2008, v roce 2016 pracovaly u nás sestry,
které kmenově pracují ve FN U svaté Anny Hana Vaverková a Zuzana
Janálová. Magda Holubová je nyní na rodičovská dovolené, proto v naší ambulanci
pracuje sestra Katka Lehetová,, která dříve pracovala na Interní kardiologické klinice
ve FN Brno. Od roku 2018 jste v naší ambulanci mohli vídat se setřičku Dášu
Zádrapovou, která před tím ve pracovala na pooperačním oddělení CKTCH, na
podzim 2019 se na CKTCH vrátila do nové pozice. Místo ní náš tým posílila sestra
Zdeňka Seidlová, která dříve pracovala 13 roků na CKTCH, následně v ambulanci
MUDr. Petra Bouchala.