Kardiobrychta s.r.o.

Naše ambulance vznikla v listopadu 2007 po dlouhodobé spolupráci s MUDr. Petrem Bouchalem, ve společných prostorách jeho již zavedené kardiologické ambulance. Od roku 2008 nabízíme kompletní rozsah ambulantní kardiologické péče (viz druhy prováděných vyšetření). Jako jediná privátní ambulantní kardiologická ambulance v Brně provádíme i jícnovou echokardiografii. Dále nabízíme možnost telemetrického vícedenního sledování EKG.

ordinace

Jmenuji se MUDr. Tomáš Brychta a po škole jsem začal pracovat v nemocnici v Novém Městě na Moravě, odkud pocházím. Dále jsem působil v Turnově a od r. 1997 na Interní kardiologické klinice Fakultní nemocnice Brno, pracoviště Bohunice, kde jsem byl vedoucí lékař JIP. Na Interní kardiologické klinice Fakultní nemocnice Brno stále na malý úvazek pracuji, zaměřuji se na ambulantní péči o dospělé pacienty s vrozenými srdečními vadami, u kterých se podílím na provádění specializovaných vyšetření včetně intervenčních výkonů – intrakardiálních echokardiografií a uzávěrů defektů mezisíňového septa. S Interní kardiologickou klinikou FN Brno těsně spolupracuji i při nutnosti hospitalizace pacientů mé ambulance.

Od počátku roku 2015 v naší ambulanci externě pracuje MUDr. Marek Šebo CKTCH, který provádí echokardiografická vyšetření.

Od září 2015 náš tým posílila MUDr. Hana Poloczková, která dříve pracovala na IKAK FnuSA. Nyní bude mít vlastní ordinační hodiny, kde bude provádět všechna ambulantní vyšetření, která v naší ambulanci našim pacientům nabízíme.

Od ledna 2018 došlo v naší ambulanci k několika změnám.
Paní doktorka Hana Poloczková ukončila v naší ambulanci pracovní
poměr a vrátila se na Interní kardioangiologiockou kliniku ve FN U svaté
Anny. Děkujeme za spolupráci a přejeme jí všechno nejlepší do
profesního i osobního života.

Od 1.1.2018 v naší ambulanci začali pracovat dva mladí lékaři MUDr.
Lumír Koc a MUDr. Tomáš Ondrúš.

MUDr. Koc od promoce pracuje na Interní kardiologické klinice ve FN
Bohunice a v prosinci 2017 úspěšně zvládl kardiologickou atestaci. S
naší ambulancí spolupracuje dlouhodobě, nyní se bude více zapojovat
do péče o naše pacienty.

MUDr. Ondrúš také od promoce pracuje na Interní kardiologické klinice
ve FN Bohunice. V průběhu praxe strávil 2 roky v Belgii, kde pracoval na
kardiologické klinice v v echokardiografické laboratoři v Cardiovascular
Center Aalst v Belgii. Během pobytu úspěšně absolvoval zkoušky a
získal certifikát od evropské asociace kardiovaskulárního zobrazování
(EACVI) jak na provádění TTE, tak i TEE. V prosinci 2017 úspěšně
zvládl kardiologickou atestaci a bude se se starat o naše pacienty

V důsledku rozšíření ambulančních hodin došlo ke změnám i u našich
sestřiček. Sestra Iveta Studýnková a Magda Holubová je v naší
ambulanci od jejího vzniku v lednu 2008, od roku 2016 podílejí sestry,
které kmenově pracují ve FN U svaté Anny Hana Vaverková a Zuzana
Janálová. Magda Holubová je nyní na dlouhodobé neschopnosti a tak od
ledna 2018 v naší ambulanci můžete vídat novou sestru Katku
Lehetovou, která dříve pracovala na Interní kardiologické klinice ve FN
Brno.