Jícnová Echokardiografie

je vyšetření, při kterém je možno precizně zobrazit především přesnou morfologii
a obsah srdečních struktur: chlopní, přepážek a srdečních dutin.

Umožňuje precizní posouzení přítomnosti a významnosti morfologických a chlopenních vad, přítomnosti nitrosrdečních útvarů. Vyšetření provádíme v indikovaných případech, po předchozím objednání a po podepsání informovaného souhlasu s vyšetřením.

Informovaný souhlas