Novinky od září 2018

V průběhu prázdnin došlo v naší ambulanci k výměně ultrazvukového přístroje, nově máme přístroj od firmy GE Vivid 95.

Jedná se o nejnovější a nejvýkonnější přístroj na vyšetřování srdce, současně máme i novou sondu na provádění jícnové echokardiografie.

Díky tomu naše ambulance má k dispozici přístroj, který mají špičková kardiologická pracoviště.

Další novinka je změna sester v naší ambulanci. Setra Magda Holubová je na mateřské dovolené a proto i vzhledem k rozšířené pracovní době u nás pracují 2 nové sestry Kateřina Lehetová a Dagmar Zádrapová. Obě sestry dříve pracovaly na špičkových kardiologických pracovištích v Brně.

Doufáme, že provedené změny povedou nejen ke zkvalitnění služeb, ale že naši pacienti a spolupracující lékaři a pracoviště budou s naší prací spokojeni.

T. Brychta a spol.