Velikonoce 2020

Vážení pacienti, vážení kolegové,
 
díky rodině, přátelům a dobrým lidem jsme se vybavili ochrannými pomůckami, nějaké pomůcky dodal i Krajský úřad v Brně a tak jsme tento týden opět zahájili provoz. Zatím jen v omezené míře, ale již provádíme všechna vyšetření až na jícnové echokardiografie.  
 
Po Velikonocích to je od 14. 4. 2020 obnovujeme plný provoz. Zatím tak, jak nám umožní naše prostory a tak abychom neohrozili naše pacienty i nás. Proto všechny prosíme o trpělivost a shovívavost. 
 
Příjemné Velikonoce přejí
T. Brychta sestry Iveta, Katka a Zdeňka